ISO 27001 en NEN 7510 trajecten

Wanneer een bedrijf kiest voor een ISO 27001 of NEN 7510 certificering wordt eerst vanuit de norm een 0-meting uitgevoerd. Deze 0-meting is de basis voor het plan van aanpak voor het traject. Een bedrijf bepaalt zelf de scope van de gewenste certificering en de gewenste doorlooptijd. Tijdens het traject wordt bij elk risico een onderbouwd advies geleverd welke maatregelen te implementeren. Aan het eind van het traject wordt een interne pre-audit uitgevoerd. Tenslotte wordt de geaccrediteerde externe certificerende instantie begeleid bij hun werkzaamheden.

Heeft u een vraag over deze dienst, neem dan contact op via het formulier.