Bedrijfsscan en advies

In een bedrijfsscan wordt eerst bekeken wat de belangrijkste diensten van een bedrijf zijn en welke informatiesystemen daarbij een rol spelen. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke risico’s voor de continuïteit van betreffende diensten spelen en welke mogelijke maatregelen hierop genomen zouden kunnen worden. In het advies dat vervolgens opgesteld wordt zorgen we voor balans tussen (a) gewenste beveiligingsniveau, (b) kans en impact van de risico’s en (c) de kosten van de maatregelen.

Heeft u een vraag over deze dienst, neem dan contact op via het formulier.